Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

1. NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA HITRO

Sreda, 10. julij 2019 – V sejni sobi Grada Duge Rese je bila izvedena novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, kateri se izvaja v sklopu programa sodelovanja  INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014–2020 . Skupna vrednost projekta znaša 808.163,58 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira znesek 686.939,03 EUR (85%). Obdobje izvajanja je 01.10.2018. do 30.9.2020.

V okviru konference so bili predstavljeni rezultati projekta in podpisan Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Podpisniki Sporazuma so župan Grada Duga Resa Tomislav Boljar, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, predsednik Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa Josip Zlatunić, predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, , ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa Mario Biršić in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan . S podpisom Sporazuma o vzajemni pomoči se bo povečala učinkovitost javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter zagotovil prenos znanja in praks. S Sporazum se zagotavlja dolgoročno sodelovanje in čezmejno organiziranje skupnih vaj sil civilne zaščite, z namenom nadaljnjega razvoja čezmejnega sistema zaščite in reševanja.

Novoustanovljena skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, bo v nadaljevanju projekta opremljena in usposobljena za opravljanje nalog reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.