Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

1. RADNI SASTANAK ZA IZRADU PLANA DJELOVANJA ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG TIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Utorak, 21. svibnja 2019. u prostorijama Občine Črnomelj održan je 1. radni sastanak za izradu plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja

Plan djelovanja tima zaštite i spašavanja izrađuje se u sklopu stvaranja nove prekogranične strukture u području zaštite i spašavanja. Time će se stvoriti temelj i plan djelovanja prekograničnog tima za zaštitu i spašavanje za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske te za pružanje međunarodne pomoći. Plan djelovanja tima zaštite i spašavanja treba definirati kako se najučinkovitije suočiti sa ugrozama na području sigurnosti u prekograničnom području.

Dokument će se izraditi na temelju donesenih planova zaštite i spašavanja partnera. Fokusirati će se na previđanju i uklanjanju administrativnih i drugih barijera koje nastaju zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima. Plan će obuhvatiti odredbe vezane uz mobilizaciju, uvjete i način rada osnovanog prekograničnog tima za zaštitu i spašavanje.

U izradi plana sudjelovali su nositelji zadaća civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Republike Slovenije (Gasilska zveza Slovenija, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)