Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

1. TISKOVNA KONFERENCIJA PROJEKTA HITRO

Srijeda, 10.07.2019. – U gradskoj vijećnici Grada Duge Rese održana je tiskovna konferencija projekta HITRO SLO-HR445 Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja koji se provodi u sklopu programa suradnje INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 808.163,58  € od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira iznos od 686.939,03 € (85%). Vremensko razdoblje provedbe je od 01.10.2018. do 30.9.2020.

U sklopu konferencije predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta te je potpisana Povelja o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Potpisnici povelje su gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar, župan Opčine Črnomelj Andrej Kavšek, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa Josip Zlatunić, predsjednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa Mario Biršić i predsjednica Območnog združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan. Potpisivanjem bilateralne povelje jačati će se učinkovitost  javne uprave kroz promociju pravne i administrativne suradnje te će se osigurati prijenos znanja i prakse. Sporazumom se osigurava dugoročna suradnja i prekogranična organizacija zajedničkih vježbi snaga civilne zaštite u svrhu daljnjeg razvoja prekograničnog sustava zaštite i spašavanja. Novoosnovani zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja biti će u nastavku projekta opremljen i osposobljen za obavljanje zadaća spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa.

Provedene aktivnosti

Vezano na upravljanje projektom je uspostavljena projektna grupa u kojoj su članovi svih projektnih partnera koji zajednički rade na uspješnoj provedbi projekta. Radi uspješne komunikacije sa javnosti održana je početna konferencija projekta, uređen vizualni identitet projekta i uspostavljena web stranica projekta. U svrhu uspostave nove strukture prekogranične suradnje potrebno je izraditi normativne akate za djelovanje novonastalog zajedničko operativnog tima zaštite i spašavanja. Prvi korak je pritom napravljen donošenjem Zajednička Odluka o osnivanju i imenovanju članova Zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja. Imenovano je ukupno 40 članova tima iz ukupno 30 organizacija koje djeluju na području civilne zaštite sa obje strane granice (DVD, PGD i dr.). U tijeku je izrada Plana djelovanja tima u kojoj sudjeluju pridruženi partneri na projektu Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstvo unutarnji poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Služba civilne zaštite Karlovac (bivši DUZS – područni ured Karlovac),  HGSS – Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije i Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito i reševanje, odnosno ključni dionici sustava civilne zaštite sa obje strane granice.

Današnji potpisivanjem Povelja o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa jačati će se učinkovitost  javne uprave kroz promociju pravne i administrativne suradnje te će se osigurati prijenos znanja i prakse, dugoročna suradnja i prekogranična organizacija zajedničkih vježbi te daljnji razvoj prekograničnog sustava zaštite i spašavanja. Cilj Povelje je zajednički razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite u svrhu veće sigurnosti na prekograničnom području. Kroz zajedničko planiranje i spremnost za reagiranje, povećati će se kvaliteta usluga u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih katastrofa i većih nesreća na prekograničnom području između grada Duge Rese i opčine Črnomelj s posebnim naglaskom na rizike poplava i potresa.

U nastavku provedbe projekta provoditi će se aktivnosti razvoj tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja kroz opremanje tima za zaštitu i spašavanje – osobnom i skupnom opremom te osposobljavanje istoga za spašavanje iz ruševina i poplava.

Tijekom slijedećeg ljeta očekujemo provedbu vježbe spašavanja iz ruševina i poplava u kojima će se provjeriti i demonstrirati stečene vještine pripadnika zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja.

Popratno uz vježbe biti će organizirane edukativno-informativne radionice na kojima će se građane upoznati s opasnostima i načinu ponašanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.