Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

2. RADNI SASTANAK ZA IZRADU PLANA DJELOVANJA ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG TIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Utorak, 4. lipnja 2019. u prostorijama Grada Duge Rese održan je 2. radni sastanak za izradu plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

U izradi plana sudjelovali su nositelji zadaća civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Republike Hrvatske ( Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac )

Predloženi i usuglašeni sadržaj Plana djelovanja je:

 1. UVOD
 2. UPOZORAVANJE
 3. PRIPRAVNOST
 4. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE)
 5. ZADAĆE, MJERE I POSTUPCI
  • POTRES
  • POPLAVA
 6. OPIS PODRUČJA DJELOVANJA
  • Občina Črnomelj
  ➢ Stanovništvo
  ➢ Zdravstvene ustanove
  ➢ Obrazovne ustanove
  ➢ Objekti u kojima boravi veći broj ljudi
  ➢ Objekti kritične infrastrukture
  • Grad Duga Resa
  ➢ Stanovništvo
  ➢ Zdravstvene ustanove
  ➢ Obrazovne ustanove
  ➢ Objekti u kojima boravi veći broj ljudi
  ➢ Objekti kritične infrastrukture
 7. KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 8. PRILOZI –
  • Popis članova tima
  • Popis opreme
  • Popis vozila
  • Kontakti operativnih snaga, stožer civilne zaštite
  • Kvalitativna analiza postojeće zakonske podloge djelovanja civilne zaštite na području Republike Hrvatske.
  • Kvalitativnu analizu postojeće zakonske podloge djelovanja civilne zaštite na području Republike Slovenije.
  • Kvalitativna analizu postojećih protokola prekograničnog djelovanja snaga civilne zaštite sa naglaskom na
  postojeće administrativne i druge barijere koje nastaju zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima. ( Analiza
  učinkovitosti Standardnog operativnog postupaka za međuresornu koordinaciju prelaska državne granice kod
  primanja i upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju u katastrofama i velikim nesrećama i drugih Standardnih
  operativnih postupaka)
  • Prijedlozi o načinima kako predvidjeti i ukloniti administrativne i druge barijere u djelovanju Zajedničkog
  prekograničnog tima zaštite i spašavanja.
  • Prijedlozi pokazatelja učinaka i okvira za praćenje ostvarenja Plana djelovanja.
  • Materijali za edukaciju stanovništva o ponašanju u slučaju prirodne katastrofe (potres/poplava)