Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Torek, 23 oktober, 2018 – V dvorani mesta Duga Resa potekala začetno konferenco projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja katerih izvajanje je bilo odobreno v 3. roku Odpri zahteva program sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška.

Projektni partnerji v projektu so Grad Duga Resa (Vodeći partner), Občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj i Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese. Pridruženi partneri projekta su Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Karlovac, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije i Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito i reševanje. Projekt so predstavili partnerske organizacije v projektu. V imenu vodilnega partnerja na projektu, rekel župan Duga Resa Tomislav Boljar, župan Mojca Čemas Stjepanović pred občini Črnomelj, pred združenja gasilskih mesta Duga Resa predsednika Josepha Zlatunić in predsednik Združenja gasilcev Črnomelj Boris Kambič. Projekt je bil predstavljen s strani zaposlenih Grada Duga Resa, vodja komunikacij projekt Dijana Jurčević in vodja projekta Mihael Dujam.

Sodelovanje med mesti na čezmejnem območju sega v leto 1976, ko je podpisal prvo listino pobratenja med takratni občini Duga Resa in Občini Črnomelj. Istega leta je podpisal listino pobratenja med gasilci Zveze občin in Duga Resa občinske gasilske zveze Črnomelj vse za celovit razvoj in napredek skupnosti.

Projekt se bo razvil normativnih aktov v čezmejne dejavnosti in vzpostaviti, vlak in opremiti skupno čezmejnih operacij ekipo za zaščito in reševanje, ki ga sestavljajo člani iz hrvaškega in slovenskega, ki bo v meje regije omogočajo zagotavljanje zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Bo treba izvesti promocijske akcije v obliki predavanj in promocijske in izobraževalne delavnice za javno varnost in ravnanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter odgovorno ravnanje do narave in okolja. Partnerji prek skupnih razvojnih projektov in prihodnje skupno izvajanje zagotoviti bistveno izboljšanje sistema civilne zaščite v primeru katastrofalnih dogodkov, kot so poplave in potresi. Pomen za prebivalce obmejnega območja je nesporna, ker lokalnih sil civilne zaščite prvih, ki ustrezajo in intervencijo. Skupna vrednost projekta znaša € 808,163.58, od tega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dodeljenih sredstev znašajo € 686,939.03 (85%). Preostanek sredstev v višini 121,224.55 € (15%) od partnerjev v projektu. Izvajanje projekta traja 24 mesecev, tj. Do septembra 2020.