Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

5. RADNI SASTANKA PROJEKTNIH PARTNERA

Četvrtak, 12. rujna 2019. godine prostorijama Občine Črnomelj održan je 5. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Održano je predstavljanje konačnog prijedloga Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja HITRO te su usuglašene aktivnosti razvoja tehničkih kompetencija i osposobljavanja Zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja.