OSPOSOBLJAVANJE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINE

Protekli vikend održan je 1. dio Programa osposobljavanja za spašavanje iz ruševina članova zajedničko prekograničnog tima zaštite i spašavanja HITRO koji se provodi u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Članovi tima su tijekom teorijskog dijela osposobljavanja upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim uz potrese te upoznati sa opasnostima prilikom rada na ruševinama i organiziranjem tima za spašavanje iz ruševina.

Izvoditelj osposobljavanja je Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, instruktori: Sanjin Blažević, Kristijan Brmalj, Zoran Rački, Denis Mičević, Siniša Kauzlarić dok su pomoćnici instruktora bili: Ivica Čujko, Ivan Brozović, Dinko Omrčen i Ivan Čačković.

Prvi dan polaznici tečaja upoznati su sa programom obuke i instruktorima, te  obradili sljedeće teme: potresi, opasnosti u ruševinama i organizacija spašavanja, organizacija USAR timova i planiranje USAR tima, karakteristike konstrukcija i vrste ruševina te pretraživanje na ruševinama i označavanje terena te je dan završen analizom.

Drugi dan polaznici tečaja obradili su sljedeće teme: probijanje konstrukcija, pomicanje teških tereta, podupiranje konstrukcija, označavanje terena te je dan završen analizom i diskusijom.

Treći dan polaznici tečaja obradili su sljedeće teme: metode spašavanja u ruševinama (npr. metoda klizanja, preklapanja, paralelnih ljestvi i sl.), izrada sidrišta, pretraživanje ruševina s psima te prezentacija rada K-9 tima.

Voditelj K-9 tima DVD-a Karlovac Nikola Bakale i njegova hrvatska ovčarka Didi te Ivan Pokupčić s američkim stafordom Dragonom dali su članovima tima prikaz kako se ponašati i surađivati sa vatrogasnim potražnim psima.

Learn more
8. radni sastanak projektni partnera

Petak, 06. prosinca 2019. održan je 8. radni sastanka hrvatskih i slovenskih partnera na projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja u prostorijama Grada Duga Resa. Projektni partneri usuglasili su nastavak razvoja tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja odnosno aktivnosti osposobljavanja za spašavanje iz ruševina i poplava. Tema sastanaka su također bi bile aktivnosti demonstracije i provedbe scenarija spašavanja zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja odnosno vježbe spašavanja u slučaju potresa i poplava koje su predviđene u 2020. godini.

Learn more
7. radni sastanak projektnih partnera

Petak, 25. listopada 2019. održan je 7. radni sastanka hrvatskih i slovenskih partnera na projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja u prostorijama Občine Črnomelj. Projektni partneri usuglasili su nastavak razvoja tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja odnosno aktivnosti osposobljavanja za spašavanje iz ruševina i poplava te tečaj prve pomoći. Tema sastanaka su također bi bile predstojeće komunikacijske aktivnosti koje će biti provedene radi edukacije i podizanja svijesti građana o ponašanju u slučaju prirodnih i drugih katastrofa te odgovornom ponašanju prema okolišu.

Learn more
1. NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA HITRO

Sreda, 10. julij 2019 – V sejni sobi Grada Duge Rese je bila izvedena novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, kateri se izvaja v sklopu programa sodelovanja  INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014–2020 . Skupna vrednost projekta znaša 808.163,58 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira znesek 686.939,03 EUR (85%). Obdobje izvajanja je 01.10.2018. do 30.9.2020.

V okviru konference so bili predstavljeni rezultati projekta in podpisan Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Podpisniki Sporazuma so župan Grada Duga Resa Tomislav Boljar, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, predsednik Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa Josip Zlatunić, predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, , ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa Mario Biršić in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan . S podpisom Sporazuma o vzajemni pomoči se bo povečala učinkovitost javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter zagotovil prenos znanja in praks. S Sporazum se zagotavlja dolgoročno sodelovanje in čezmejno organiziranje skupnih vaj sil civilne zaščite, z namenom nadaljnjega razvoja čezmejnega sistema zaščite in reševanja.

Novoustanovljena skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, bo v nadaljevanju projekta opremljena in usposobljena za opravljanje nalog reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Learn more
6. RADNI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

Petak, 27. rujna 2019. u prostorijma Grada Duge Rese održan je 6. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Grad Duga Resa i Općina Črnomelj donijeli su zajedničku Odluku o donošenju Plana djelovanja te je usuglašeno na koji način će biti potrebno provesti aktivnosti osposobljavanje za spas iz ruševine, poplava te tečaj prve pomoći za članove tima HITRO.

Learn more
5. RADNI SASTANKA PROJEKTNIH PARTNERA

Četvrtak, 12. rujna 2019. godine prostorijama Občine Črnomelj održan je 5. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Održano je predstavljanje konačnog prijedloga Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja HITRO te su usuglašene aktivnosti razvoja tehničkih kompetencija i osposobljavanja Zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja.

Learn more
1. TISKOVNA KONFERENCIJA PROJEKTA HITRO

Srijeda, 10.07.2019. – U gradskoj vijećnici Grada Duge Rese održana je tiskovna konferencija projekta HITRO SLO-HR445 Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja koji se provodi u sklopu programa suradnje INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 808.163,58  € od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira iznos od 686.939,03 € (85%). Vremensko razdoblje provedbe je od 01.10.2018. do 30.9.2020.

U sklopu konferencije predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta te je potpisana Povelja o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Potpisnici povelje su gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar, župan Opčine Črnomelj Andrej Kavšek, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa Josip Zlatunić, predsjednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa Mario Biršić i predsjednica Območnog združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan. Potpisivanjem bilateralne povelje jačati će se učinkovitost  javne uprave kroz promociju pravne i administrativne suradnje te će se osigurati prijenos znanja i prakse. Sporazumom se osigurava dugoročna suradnja i prekogranična organizacija zajedničkih vježbi snaga civilne zaštite u svrhu daljnjeg razvoja prekograničnog sustava zaštite i spašavanja. Novoosnovani zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja biti će u nastavku projekta opremljen i osposobljen za obavljanje zadaća spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa.

Provedene aktivnosti

Vezano na upravljanje projektom je uspostavljena projektna grupa u kojoj su članovi svih projektnih partnera koji zajednički rade na uspješnoj provedbi projekta. Radi uspješne komunikacije sa javnosti održana je početna konferencija projekta, uređen vizualni identitet projekta i uspostavljena web stranica projekta. U svrhu uspostave nove strukture prekogranične suradnje potrebno je izraditi normativne akate za djelovanje novonastalog zajedničko operativnog tima zaštite i spašavanja. Prvi korak je pritom napravljen donošenjem Zajednička Odluka o osnivanju i imenovanju članova Zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja. Imenovano je ukupno 40 članova tima iz ukupno 30 organizacija koje djeluju na području civilne zaštite sa obje strane granice (DVD, PGD i dr.). U tijeku je izrada Plana djelovanja tima u kojoj sudjeluju pridruženi partneri na projektu Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstvo unutarnji poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Služba civilne zaštite Karlovac (bivši DUZS – područni ured Karlovac),  HGSS – Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije i Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito i reševanje, odnosno ključni dionici sustava civilne zaštite sa obje strane granice.

Današnji potpisivanjem Povelja o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa jačati će se učinkovitost  javne uprave kroz promociju pravne i administrativne suradnje te će se osigurati prijenos znanja i prakse, dugoročna suradnja i prekogranična organizacija zajedničkih vježbi te daljnji razvoj prekograničnog sustava zaštite i spašavanja. Cilj Povelje je zajednički razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite u svrhu veće sigurnosti na prekograničnom području. Kroz zajedničko planiranje i spremnost za reagiranje, povećati će se kvaliteta usluga u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih katastrofa i većih nesreća na prekograničnom području između grada Duge Rese i opčine Črnomelj s posebnim naglaskom na rizike poplava i potresa.

U nastavku provedbe projekta provoditi će se aktivnosti razvoj tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja kroz opremanje tima za zaštitu i spašavanje – osobnom i skupnom opremom te osposobljavanje istoga za spašavanje iz ruševina i poplava.

Tijekom slijedećeg ljeta očekujemo provedbu vježbe spašavanja iz ruševina i poplava u kojima će se provjeriti i demonstrirati stečene vještine pripadnika zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja.

Popratno uz vježbe biti će organizirane edukativno-informativne radionice na kojima će se građane upoznati s opasnostima i načinu ponašanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.

Learn more
2. RADNI SASTANAK ZA IZRADU PLANA DJELOVANJA ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG TIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Utorak, 4. lipnja 2019. u prostorijama Grada Duge Rese održan je 2. radni sastanak za izradu plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

U izradi plana sudjelovali su nositelji zadaća civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Republike Hrvatske ( Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac )

Predloženi i usuglašeni sadržaj Plana djelovanja je:

 1. UVOD
 2. UPOZORAVANJE
 3. PRIPRAVNOST
 4. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE)
 5. ZADAĆE, MJERE I POSTUPCI
  • POTRES
  • POPLAVA
 6. OPIS PODRUČJA DJELOVANJA
  • Občina Črnomelj
  ➢ Stanovništvo
  ➢ Zdravstvene ustanove
  ➢ Obrazovne ustanove
  ➢ Objekti u kojima boravi veći broj ljudi
  ➢ Objekti kritične infrastrukture
  • Grad Duga Resa
  ➢ Stanovništvo
  ➢ Zdravstvene ustanove
  ➢ Obrazovne ustanove
  ➢ Objekti u kojima boravi veći broj ljudi
  ➢ Objekti kritične infrastrukture
 7. KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 8. PRILOZI –
  • Popis članova tima
  • Popis opreme
  • Popis vozila
  • Kontakti operativnih snaga, stožer civilne zaštite
  • Kvalitativna analiza postojeće zakonske podloge djelovanja civilne zaštite na području Republike Hrvatske.
  • Kvalitativnu analizu postojeće zakonske podloge djelovanja civilne zaštite na području Republike Slovenije.
  • Kvalitativna analizu postojećih protokola prekograničnog djelovanja snaga civilne zaštite sa naglaskom na
  postojeće administrativne i druge barijere koje nastaju zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima. ( Analiza
  učinkovitosti Standardnog operativnog postupaka za međuresornu koordinaciju prelaska državne granice kod
  primanja i upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju u katastrofama i velikim nesrećama i drugih Standardnih
  operativnih postupaka)
  • Prijedlozi o načinima kako predvidjeti i ukloniti administrativne i druge barijere u djelovanju Zajedničkog
  prekograničnog tima zaštite i spašavanja.
  • Prijedlozi pokazatelja učinaka i okvira za praćenje ostvarenja Plana djelovanja.
  • Materijali za edukaciju stanovništva o ponašanju u slučaju prirodne katastrofe (potres/poplava)

Learn more