1. TISKOVNA KONFERENCIJA PROJEKTA HITRO
Srijeda, 10.07.2019. – U gradskoj vijećnici Grada Duge Rese održana je tiskovna konferencija projekta HITRO SLO-HR445 Zajednički prekogranični operativni tim […]
Početna konferencija projekta HITRO
Utorak, 23. listopada 2018. – U vijećnici Grada Duga Rese održana je početna konferencija projekta »HITRO« – Skupna čezmejna operativna […]