Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logo HITRO

HITRO Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – Edukacija o načinu ponašanja u slučaju prirodne i druge nepogode za djecu

U sklopu provedbe projekta provodi se edukacija građana o načinima ponašanja u slučaju prirodnih i drugih nepogoda. Kako bi i najmlađima približili sadržaje o načinima ponašanja u izvanrednim situacijama, izradili smo sadržaje koji su prilagođeni djeci. U prvom dijelu predavanja molimo da pogledate video materijale te ispunite podatke. U drugom dijelu ovog obrasca nalazi se kratki kviz kojega čine ukupno 5 pitanja.

Prijava na edukaciju