Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logo HITRO

HITRO Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – Edukacija o načinu ponašanja u slučaju prirodne i druge nepogode za građane.

U sklopu provedbe projekta provodi se edukacija građana o načinima ponašanja u slučaju prirodnih i drugih nepogoda. Kroz provedbu projekta izrađeno je 10 edukativnih predavanja koje smo uklopili u online obrazac sa kratkim kvizom:

Prijava na edukaciju

Pogledajte sadržaje i ispunite obrazac kako bi bili informirani o tome kako postupiti i zaštiti sebe i svoje bližnje.