Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

O projektu

Osnovni podatki o projeketu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška v programskem obdobju 2014.-2020.

Prednostna os programa: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
Tematski cilj: Krepitev institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav
Naložbena prednostna naloga: Krepitev institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov, ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.
Programski specifični cilji: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava varna in dostopna čezmejna območja
Časovno obdobje izvajanja projekta: Začetek 1. 10. 2018 – Zaključek 30.9.2020
Skupna vrednost projekta:
808.163,58 EUR (cca. 6.000.000,00 kn)
Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bila za projekt dodeljena sredstva v višini 686.939,03 € (85%), lastno sofinanciranje znaša 121.224,55 (15%)

Glavni skupni cilj projekta

Skupni razvoj in izboljšanje sistema Civilne zaščite, zaradi večje varnosti na čezmejnem območju

Programski specifični cilji

  • Ustanovitev nove strukture čezmejnega sodelovanja, v kateri bo skupaj vključeno najmanj 5 organizacij na področju Civilne zaščite z obeh strani meje
  • Razvoj znanj in veščin sil Civilne zaščite na območju Grada Duge Rese in Občine Črnomelj ( skupaj 90 oseb)
  • Ozaveščanje prebivalstva na čezmejnem območju o vedenju v primeru naravnih in drugih nesreč