Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

O projektu

Osnovne informacije o projektu

Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Prioritetna os programa: Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja
Tematski cilj: Jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitost javnih uprava
Investicijski prioritet: Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i dionika te učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija.
Specifični cilj programskog prioriteta: Izgradnja partnerstava između javnih vlasti i dionika za zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja
Vremensko razdoblje provedbe: Početak: 01.10.2018. – Završetak 30.9.2020.
Ukupna vrijednost projekta:
808.163,58 EUR (cca. 6.000.000,00 kn)
od čega su iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena sredstva u iznosu od 686.939,03 € (85%) (5.100.000,00 kn) i vlastito sufinanciranje (ccc. 900.000,00 kn)

 

Glavni cilj cjelokupnog projekta

Zajednički razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite u svrhu veće sigurnosti na prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Uspostava nove strukture prekogranične suradnje u koju će biti uključeno ukupno najmanje 5 organizacija u području civilne zaštite s obje strane granice
  2. Razvoj vještina i kompetencija snaga civilne zaštite na području
    grada Duge Rese i občine Črnomelj (ukupno 90 osoba)
  3. Osvješćivanje stanovništva prekograničnog područja o ponašanju u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.