Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Plan djelovanja

Plan djelovanja zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja - HITRO

Izazovi na području sigurnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Konkretni izazov slovenske strane partnerstva je velika izloženost potresima. Hrvatska strana partnerstva odnosno područje grada Duge Rese sve je češće izloženo poplavama te se nalazi na području velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Ključna ideja projekta „HITRO – Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja“ je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični tim zaštite i spašavanja koje će u slučaju katastrofalnog događaja biti spremni reagirati i ublažiti posljedice prirodnih i drugih katastrofa. Druga važna komponenta projekta je rad na osvješćivanju i edukaciji građana o načinu ponašanja u takvim situacijama te promocija odgovornog ponašanja prema okolišu.

Vremensko razdoblje provedbe projekta 24 mjeseci / 01.10.2018. – 30.09.2020.

Plan djelovanja prekograničnog tima zaštite i spašavanja (u nastavku teksta: „tim HITRO) donosi se radi utvrđivanja organizacije, aktiviranja i djelovanja tima HITRO, njegovih zadaća, mjera i postupaka te ljudskih snaga i materijalno-tehničkih sredstava za provedbu zaštite i spašavanja u slučaju potresa i poplave. Ovaj plan je donesen na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Dugu Resu i Ocjene ugroženosti od potresa za Občino Črnomelj i odnosi se samo na djelovanje tima HITRO u slučaju potresa ili poplave. Suradnja među gradovima na ovom prekograničnom području potječe još iz 1976. godine kada je potpisana prva povelja o bratimljenju između tadašnje Općine Duga Resa i Občine Črnomelj. Iste godine potpisana je i Povelja o bratimljenju između Vatrogasnog saveza Općine Duga Resa i Občinske gasilske zveze Črnomelj sve u svrhu svestranog razvitka i napretka zajednice.

Plan djelovanja zajedničkog prekograničnog tima sadrži iduće dijelove:

  • uzbunjivanje,
  • pripravnost,
  • mobilizacija (aktiviranje),
  • zadaće, mjere i postupci,
  • opis područja djelovanja,
  • grafički dio.

Pri izradi plana korišteni su sljedeći dokumenti:

  • Procjena rizika od velikih nesreća Grada Duge Rese (2018.),
  • Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Črnomelj (2008.),
  • Ocena ogroženosti Dolenjske zaradi potresov (2019.),
  • Plan civilne zaštite Grada Duge Rese (2016.),
  • Plan zaštite i spašavanja Grada Duge Rese (2015.),
  • Plan djelovanja civilne zaštite Grada Duge Rese (2019.)
  • Očinski načrt ZiR ob potresu za Občino Črnomelj (2016.).

Detaljna razrada plana djelovanja prekograničnog tima – Hitro :