Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Početna konferencija projekta HITRO

Utorak, 23. listopada 2018. – U vijećnici Grada Duga Rese održana je početna konferencija projekta »HITRO« – Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja provedba kojega je odobrena u okviru 3. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Projektni partneri na projektu su Grad Duga Resa (Vodeći partner), Občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj i Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese. Pridruženi partneri projekta su Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Karlovac, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije i Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito i reševanje. Projekt su predstavili partnerske organizacije u projektu. U ime vodećeg partnera na projektu govorio je gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar, županja Mojca Čemas Stjepanović ispred občine Črnomelj, ispred Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese predsjednik Josip Zlatunić te predsjednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič. Projekt su predstavili djelatnici Grada Duge Rese, komunikacijski menadžer projekta Dijana Jurčević i voditelj projekta Mihael Dujam.

Suradnja među gradovima na ovom prekograničnom području potječe još iz 1976. godine kada je potpisana prva povelja o bratimljenju između tadašnje Općine Duga Resa i Občine Črnomelj. Iste godine potpisana je i Povelja o bratimljenju između Vatrogasnog saveza Općine Duga Resa i Občinske gasilske zveze Črnomelj sve u svrhu svestranog razvitka i napretka zajednice.

Kroz projekt će se izraditi normativni akti za prekogranično djelovanje te uspostaviti, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja sastavljen od članova iz Hrvatske i Slovenije koji će na prekograničnom području omogućiti pružanje usluga zaštite i spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa. Provesti će se promotivna kampanja u obliku predavanja i promotivno-edukativnih radionica za javnost o sigurnosti i ponašanju u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa te odgovornom ponašanju prema prirodi i okolišu. Partneri su kroz zajednički razvoj projekta i buduću zajedničku provedbu osigurali znatno unapređenje sustava civilne zaštite u slučaju katastrofalnih događaja kao što su poplave i potresi. Važnost za stanovnike prekograničnog prostora je neupitna jer su lokalne snage civilne zaštite prve koje odgovaraju i interveniraju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 808.163,58 €, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena sredstva iznose 686.939,03 € (85%). Ostatak sredstava u iznosu od 121.224,55 € (15%) osiguravaju partneri na projektu. Provedba projekta traje 24 mjeseca odnosno do rujna 2020. godine.