Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti – 1. Radni sastanak

Dana 17. prosinca 2018. godine održan je 1. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna ĉezmejna operativna enota zašĉite in reševanja / Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja.

Na sastanku su nazočili predstavnici Občine Črnomelj, Grada Duge Rese, Gasilske zveze Črnomelj i Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese.

Na početku sastanka od strane predstavnika vodećeg partnera Grada Duge Rese nazočnima je predstavljena snimka “Početne konferencije projekta HITRO”.

Na dnevnom redu radnog sastanka izvršene su i ostale aktivnosti:

  • Donešen je prijedlog Odluke o imenovanju članova projektnog tima na provedbi projekta HITRO. Također je usuglašena dostava pojedinačnih Odluka o imenovanju projektnih partnera kako bi vodeći partner na temelju istih donio Odluku o imenovanju članova projektne grupe za provedbu projekta HITRO.
  • Donešen je prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora projekta HITRO. Također je usuglašena dostava pojedinačnih Odluka o imenovanju kako bi vodeći partner na temelju istih donio Odluku o imenovanju članova nadzornog odbora za provedbu projekta HITRO.
  • Razrađene su aktivnosti koje slijede u provedbi projekta: Aktivnosti radnog paketa WP T1: Izrada normativnih akata za prekogranično djelovanja tima zaštite i spašavanja odnosno A.T1.2 Osnivanje zajedničkog tima za spašavanje, A.T1.1 Bilateralna povelja pristupiti će se nakon pokretanja aktivnosti A.T1.4 Plan djelovanja tima zaštite.
  • Predstavljen je voditelj projekta imenovan od strane GAsilske zveze Čenomelj kojem je dodan ovlast za radu u sustavu EMS.
  • Predložen je i prihvaćen hodogram aktivnosti projekta radi lakšeg sagledavanja budućih aktivnosti.