Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti – 2. radni sastanak

Dana 28. veljače 2019. godine održan je 2. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna ĉezmejna operativna enota zašĉite in reševanja / Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja.

Sastanku su nazočili predstavnici Občine Črnomelj, Grada Duge Rese, Gasilske zveze Črnomelj i Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese.

Na dnevnom redu sastanka odrađene su slijedeće aktivnosti:

  1. Verifikacija zapisnika 1. radnog sastanka održanog 17. prosinca 2018.,
  2. Donošenje Odluke o članovima projektnog tima za provedbu projekta HITRO,
  3. Donošenje Odluke o članovima Nadzornog odbora projekta HITRO,
  4. Predstavljanje rezultata prethodnog savjetovanja vezano na postupak jednostavne nabave usluge Vanjskog stručnjaka za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.
  5. Predstavljanje rezultata prethodnog savjetovanja vezano na postupak jednostavne nabave Izrada vizualnog identiteta-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.
  6. Predstavljanje projektnog prijedloga vezanog na provedbu postupka jednostavne nabave izrade web stranice projekta.
  7. Prijedlog A.T1.2 Osnivanje zajedničkog tima za spašavanje odnosno donošenje Odluke o imenovanju pripadnika zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja.
  8. Prijedlog provedbe aktivnosti izrade Bilateralne povelje te usuglašavanje termina tiskovne konferencije predstavljanja iste.
  9. Razrada aktivnosti koje slijede u provedbi projekta (predviđeni period za provedbu postupaka jednostavne nabave u sklopu provedbe projekta, tiskovna konferencija u Črnomlju i drugo)