Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti – 3. radni sastanak

Dana 27. ožujka 2019. godine održan je 3. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna ĉezmejna operativna enota zašĉite in reševanja / Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja.

Prije početka radnog sastanka nazočne je pozdravio i poželio im puno uspjeha u radu Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, koji je tu dužnost preuzeo krajem 2018. godine.

Na sastanku su nazočili predstavnici Občine Črnomelj, Gasilske zveze Črnomelj, Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese, Grada Duge Rese.

Na dnevnom redu sastanka odrađene su slijedeće aktivnosti:

 1. Verifikacija zapisnika 2. radnog sastanka održanog 28.veljače 2019.,
 2. Predstavljanje logotipa projekta HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.
 3. Predstavljanje rezultata postupaka jednostavne nabave usluge Vanjskog stručnjaka za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.
 4. Predstavljanje projektnog prijedloga vezanog na provedbu postupka jednostavne nabave izrade web stranice projekta.
 5. Donošenje Odluke o Osnivanju zajedničkog tima za spašavanje odnosno donošenje Odluke o imenovanju pripadnika zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja temeljem temeljem dostavljenih Odluka o imenovanju članova Zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja u sklopu projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.
 6. Predstavljanje radne verzije Bilateralne povelje te usuglašavanje donošenja iste od strane predstavničkih tijela Grada Duge Rese i Občine Črnomelj.
 7. Prijedlog sazivanja radnog sastanka Nadzornog odbora projekta HITRO
 8. Razrada aktivnosti koje slijede u provedbi projekta (predviđeni period za provedbu postupaka jednostavne nabave u sklopu provedbe projekta, tiskovna konferencija u Dugoj Resi i drugo)
 9. Razmatranje potrebe zaštite osobnih podataka članova novoosnovanog Zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja uz primjenu Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation)
 10. Razmatranje potrebe početka s radnjama planiranja postupaka javne nabave vezano uz aktivnosti u radnom paketu T2 odnosno Razvoj tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja.
 11. Razmatranje zakazivanje slijedeće tiskovne konferencije u sklopu projekta HITRO tijekom svibnja u Dugoj Resi