Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne aktivnosti – 4. radni sastanak

Dana 14. travnja 2019. godine održan je 4. radni sastanak hrvatskih i slovenskih projektnih partnera u projektu HITRO SLO-HR445 Skupna ĉezmejna operativna enota zašĉite in reševanja / Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja.

Sastanku su nazočili predstavnici Občine Črnomelj, Gasilske zveze Črnomelj, Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese, Grada Duge Rese i tvrtke DLS d.o.o.

NA radnom sastanku obrađene su slijedeće teme:

  1. Verifikacija zapisnika 3. radnog sastanka održanog 27.ožujka 2019.,
  2. Predstavljanje konačnog prijedloga Knjige sadržaja Vizualnog identiteta projekta HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.
  3. Inicijalni sastanak sa ugovorenim Vanjskim stručnjakom za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja, predstavnikom tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke što uključuje:
    1. Imenovanje sudionika u postupku izrade plana djelovanja (predstavnici nositelja obavljanje zadaća civilne zaštite lokalne, regionalne i nacionalne razine u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji – članovi projektnog tima i predstavnici pridruženih partnera na projektu) te
    2. Izrada vremenskog plana / hodograma sa razrađenim rokovima za izradu plana djelovanja.
  4. Razrada aktivnosti koje slijede u provedbi projekta (izrada i potpisivanje bilateralne povelje, predviđeni period za provedbu postupaka jednostavne nabave u sklopu provedbe projekta, tiskovna konferencija u Dugoj Resi i drugo)