Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

1. DELOVNI SESTANEK ZA IZDELAVO NAČRTA DELOVANJA SKUPNE ČEZMEJNE ENOTE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Torek, 21. maja 2019, je v prostorih Občine Črnomelj potekal 1. delovni sestanek za izdelavo  načrta delovanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanje v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja

Načrt delovanja enote zaščite in reševanja se izdeluje v sklopu ustanavljanja nove čezmejne strukture za zaščito in reševanje. S tem se bo ustvarilo podlago in načrt delovanja čezmejne enote zaščite in reševanja za izvajanje ukrepov in dejavnosti v okviru sistema civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ter za odpravo posledic terorizma in vojnega uničenja na ozemlju Republike Slovenije in Republike Hrvaške in zagotavljanje mednarodne pomoči. Načrt delovanja enote za zaščito in reševanje je potrebno definirati zaradi učinkovitejšega soočanja z varnostnimi grožnjami na čezmejnem območju.

Dokument bo izdelan na podlagi sprejetih načrtov zaščite in reševanja partnerjev. Osredotočil se bo na premagovanje in odpravljanje upravnih in drugih ovir, ki izhajajo iz razlik v nacionalni zakonodaji. Načrt bo vseboval določbe v zvezi z mobilizacijo, pogoji in načinom delovanja ustanovljene čezmejne enote za zaščito in reševanje.

Pri izdelavi načrta so sodelovali nosilci opravljanja nalog civilne zaščite na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju Republike Slovenije (Gasilska zveza Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje)