Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

2. DELOVNI SESTANEK ZA IZDELAVO NAČRTA DELOVANJA SKUPNE ČEZMEJNE ENOT ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Torek, 4. junija 2019, je v prostorih Grada Duge Rese potekal 2. delovni sestanek za izdelavo načrta delovanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanje v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja

V izdelavi načrta so sodelovali nosilci opravljanja nalog civilne zaščite na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju Republike Hrvaške (Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac) Predlagana in dogovorjena vsebina načrta delovanja je naslednja:

UVOD

OPOZARJANJE

PRIPRAVLJENOST

MOBILIZACIJA (AKTIVACIJA)

NALOGE, UKREPI IN POSTOPKI

• POTRES

• POPLAVE

OPIS OBMOČJA DELOVANJA

• Občina Črnomelj

➢ Prebivalstvo

➢ Zdravstvene ustanove

➢ Izobraževalne ustanove

➢ Objekti, v katerih se nahaja večje število ljudi

➢ Objekti kritične infrastrukture

• Grad Duga Resa

➢ Prebivalstvo

➢ Zdravstvene ustanove

➢ Izobraževalne ustanove

➢ Objekti, v katerih se nahaja večje število ljudi

➢ Objekti kritične infrastrukture

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

PRILOGE –

• Seznam članov enote

• Seznam opreme

• Seznam vozil

• Stiki operativnih sil, štab Civilne zaščite

• Kvalitativna analiza obstoječe zakonske podlage za delovanje civilne zaščite na območju Republike Hrvaške.

Kvalitativna analiza obstoječe zakonske podlage za delovanje civilne zaščite na območju Republike Slovenije.

• Kakovostna analiza obstoječih čezmejnih protokolov sil civilne zaščite s poudarkom na

obstoječih upravnih in drugih ovirah, ki izhajajo iz razlik v nacionalni zakonodaji. (Analiza

učinkovitosti Standardnega operativnega postopka za medresorsko koordinacijo prehajanja državne meje ob

sprejemanju in pošiljanje nujne pomoči v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in drugih standardnih

operativnih postopkov)

• Predlogi o načinih predvidevanja in odstranjevanja upravnih in drugih ovir pri delu Skupne čezmejne enote zaščite in reševanja.

• Predloge kazalnikov uspešnosti in okvirji za spremljanje izvajanja Načrta delovanja.

• Gradivo za izobraževanje prebivalstva o vedenju ob naravni nesreči (potres / poplava)