Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

6. DELOVNI SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Petek, 27. septembra 2019, je v prostorih Grada Duge Rese potekal 6. delovni sestanek hrvaških in slovenskih projektnih partnerjev v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Grad Duga Resa in Občina Črnomelj sta sprejela skupni Sklep o sprejetju Načrta delovanja. Dogovorjeno je bilo, kako se bodo izvedle aktivnosti usposabljanja za reševanje iz ruševin, poplav in tečaja prve pomoči za člane enote HITRO.