Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

7. DELOVNI SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Petek, 25. oktobra 2019, je v prostorih Občine Črnomelj potekalo 7. delovno srečanje hrvaških in slovenskih partnerjev na projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja. Projektni partnerji so se dogovorili, da bodo nadaljevali z razvojem tehničnih kompetenc in usposabljanjem skupne čezmejne operativne enote za zaščito in reševanje. Izvajala se bodo usposabljanja za reševanje iz ruševni in ob poplavah, ter tečaj prve pomoči. Ena od tem na sestanku je bila tudi aktivnosti povezana s sklopom komunikacije, ta sklop se bo izvajal z namenom izobraževanja in ozaveščanja občanov o ravnanju ob naravnih in drugih nesrečah ter odgovornega odnosa do okolja.