Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

8. DELOVNI SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Petek, 06. decembra 2019, je v prostorih Grada Duga Resa potekalo 8. delovno srečanje hrvaških in slovenskih partnerjev na projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja. Projektni partnerji so se dogovorili, da bodo nadaljevali z razvojem tehničnih kompetenc in usposobili skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanje. Izvajale se bodo aktivnosti povezane z usposabljanjem enote za reševanje iz ruševin in ob poplavah. Tema sestanka so bile tudi aktivnosti povezane z izvedbo vaj v katerih se bi prikazalo reševanje iz ruševini n ob polavah, v katerih bi sodelovali pripadniki skupne čezmejne enote. Izvedba vaj je predvidena v letu 2020.