Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne dejavnosti – 1. delovni sestanek

Dne, 17. decembra 2018 je potekalo 1. delovni sestanek hrvaških in slovenskih projektnih partnerjev v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Na sestanku so bili prisotni predstavniki Občine Črnomelj, Grada Duga Resa, Gasilske zveze Črnomelj in Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa.

Na začetku sestanka so predstavniki vodilnega partnerja Grada Duga Rese prisotnim predstavili video posnetek začetne konference projekta HITRO.

Na delovnem sestanku so bile obravnavane in izvedene naslednje aktivnosti

  • Sprejet je bil predlog Sklepa o imenovanju članov projektne skupine za izvajanje projekta HITRO. Dogovorjeno je bilo tudi, da se posamezni sklepi partnerjev o imenovanju projektnih partnerjev, posredujejo vodilnemu partnerju, kateri na njihovi podlagi sprejme Sklep o imenovanju članov projektne skupine za izvajanje projekta HITRO.
  • Sprejet je bil predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta projekta HITRO. Sprejet je bil tudi dogovor o posredovanju posameznih Sklepov partnerjev o imenovanju, tako da bo vodilni partner na podlagi njih sprejel Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta za izvajanje projekta HITRO.
  • Dogovorjene so bile aktivnosti, katere sledijo v izvedbi projekta: Aktivnosti delovnega paketa WP T1: Izdelava normativnih aktov za čezmejno delovanje enote zaščite in reševanja A.T1.2 Ustanovitev skupne enote za reševanje, A.T1.1 Sporazum o vzajemni pomoči se bo izdelal po izvedbi aktivnosti A.T1.4 Načrt delovanja enote zaščite in reševanje.
  • Predstavljen je bil vodja projekta, ki ga je imenovala Gasilska zveza Črnomelj, kateremu je bilo dodeljeno pooblastilo za delo v sistemu EMS.
  • Predlagan in sprejet je diagram poteka aktivnosti projekta z namenom lažjega pregleda nad prihajajočimi aktivnostmi.