Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne dejavnosti – 2. delovni sestanek

28. februarja 2019 je potekal 2. delovni sestanek hrvaških in slovenskih projektnih partnerjev v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja.

Na sestanku so bili prisotni predstavniki Občine Črnomelj, Grada Duge Rese, Gasilske zveze Črnomelj in Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese.

Na sestanku so obdelane naslednje aktivnosti:

 • Potrditev zapisnika 1. delovnega sestanka, ki je bil 17. decembra 2018,
 • Sprejem Sklepa o članih projektne skupine za izvajanje projekta HITRO,
 • Sprejet Sklep o članih Nadzornega sveta projekta HITRO,
 •  
 • Predstavitev rezultatov predhodnega posvetovanja v zvezi s postopkom izvedbe enostavnega javnega naročila storitev zunanjega strokovnjaka za izdelavo Načrta delovanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanja – projekt HITRO SI-HR445 v okviru Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.
 • Predstavitev rezultatov predhodnega posvetovanja v zvezi s postopkom izvedbe enostavnega javnega naročila Izdelava vizualne identitete  projekta HITRO SI-HR445 v okviru Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.
 • Predstavitev projektnega predloga, povezanega z izvajanjem enostavnega javnega naročila za oblikovanje spletne strani projekta.
 • Predlog A.T1.2 Ustanovitev skupne enote za reševanje oziroma sprejetje Sklepa o imenovanju članov Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja.
 •  
 • Predlog izvajanja aktivnosti izdelave Sporazuma o vzajemni pomoči, ter uskladitve termina novinarske konference za predstavitev le te.
 • Razdelanje aktivnosti, ki sledijo v izvajanju projekta (predviden terminski plan izvedbe enostavnih javnih naročil v sklopu izvajanja projekta, novinarska konferenca v Črnomlju in drugo)