Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne dejavnosti – 3. delovni sestanek

Tretji delovni sestanek hrvaških in slovenskih projektnih partnerjev v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščitne in reševanja /  Zajedniĉki prekograniĉni operativni tim zaštite i spašavanja, je bil 27. marca 2019. Pred začetkom delovnega sestanka je navzoče pozdravil in jim zaželel veliko uspeha pri delu župana Občine Črnomelj Andrej Kavška, ki je funkcijo župana prevzel konec leta 2018. Sestanka so se udeležili predstavniki Občine Črnomelj, Gasilske zveze Črnomelj, Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese in Grada Duge Rese. Na sestanku so bile obravnavane naslednje teme:

 • Potrditev zapisnika 2. delovnega sestanka, ki je bil 28. februarja 2019,
 • Predstavitev logotipa projekta HITRO SI-HR445 v sklopu Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.
 • Predstavitev rezultatov izvedbe enostavnega postopka javnega naročila za storitev zunanjega strokovnjaka za izdelavo Načrta delovanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanja – projekt HITRO SI-HR445 v okviru Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.
 • Predstavitev predloga, povezanega z izvajanjem enostavnega postopka javnega naročila za oblikovanje spletne strani projekta.
 • Sprejetje Sklepa o ustanovitvi Skupne enote za reševanje, oziroma sprejetje Sklepa o imenovanju članov v Skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja, na podlagi predloženih Sklepov o imenovanju članov v Skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja v sklopu projekta  HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.
 • Predstavitev delovne različice dvostranske listine in dogovarjanje o sprejetju le te s strani predstavniških organov Grada Duga Resa in Občine Črnomelj.
 • Predlog za sklic delovnega sestanka nadzornega sveta projekta HITRO
 • Obravnavanje aktivnosti, ki sledijo v izvajanju projekta (predviden terminski plan za izvedbo enostavnih postopkov javnega naročila v okviru izvajanja projekta, novinarska konferenca v Duga Resi in ostalo)
 • Obravnavanje potrebe po varovanju osebnih podatkov članov novo ustanovljene Skupne čezmejne enote zaščite in reševanja ob uporabi Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Obravnavanje potreb po pričetku izvajanja postopkov javne nabave povezanih z aktivnostmi v delovnem paketu T2 oziroma Razvoj tehničnih kompetenc in usposabljanje članov skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja.
 • Obravnavanje predloga o sklicu naslednje novinarske konference v sklopu projekta HITRO v mesecu maju v Duga Resi.