Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projektne dejavnosti – 4. delovni sestanek

Dne, 14. aprila 2019 je potekal 4. delovni sestanek hrvaških in slovenskih projektnih partnerjev v projektu HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Sestanka so se udeležili predstavniki Občine Črnomelj, Gasilske zveze Črnomelj, , Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese, Grada Duge Rese in podjetja DLS d.o.o.

Na delovnem sestanku so bile obravnavane naslednje teme:

  • Potrditev zapisnika 3. delovnega sestanka z dne 27. marca 2019,
  • Predstavitev končnega predloga Knjige vsebine Vizualne identitete projekta HITRO SI-HR445 v okviru Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.
  • Začetni sestanek s pogodbenim zunanjim strokovnjakom za izdelavo Načrta delovanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanja, predstavnikom podjetja DLS d.o.o iz Reke, katero vključuje:
    • Imenovanje udeležencev v postopku izdelave Načrta delovanja) (predstavniki nosilcev, ki izvajajo naloge civilne zaščite na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji – člani projektne skupine in predstavniki pridruženih partnerjev v projektu);
    • Izdelava diagrama poteka projekta z izdelanimi roki za izdelavo Načrta delovanja.
  • Razdelava aktivnosti, ki sledijo v izvedbi projekta (priprava in podpis Sporazuma o vzajemni pomoči, predvideno terminski plan izvedbe enostavnih javnih naročil v okviru izvajanja projekta, novinarska konferenca v Dugi Resi in ostalo).