Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Interreg Slovenija - Hrvatska

SKUPNA ČEZMEJNA OPERATIVNA ENOTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Projekt se poleg odziva sil civilne zaščite v razmerah naravnih in drugih esreč osredotoča na krepitev pripravljenosti prebivalstva na razmere ob naravnih in drugih nesrečah z ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalstva o načinih ravnanja v takšnih razmerah.
Brošura vsebuje kratek opis pojavov, ki lahko povzročijo krizna stanja ter kratka in jasna navodila o načinih ravnanja v določenih kriznih razmerah. Namen brošure je prebivalcem približati nekatere ukrepe in postopke, ki jih morajo izvajati, da bi čim bolj učinkovito ublažili posledice nesreče. Na ta način se krepi zavest o samozaščiti kot pomembnem delu sistema civilne zaščite. Navodila za prebivalce so pripravljena v skladu s smernicami in v sodelovanju s pridruženimi partnerji, t. j. s pomembnimi organi na področju civilne zaščite na območju Republike Hrvaške: Hrvatsko vatrogasno zajednico, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom civilne zaštite, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ in na območju Republike Slovenije: Ministrstvom za obrambo – Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilsko zvezo Slovenije.