Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opće upute

INFORMIRANJE O NAČINIMA PONAŠANJA U SLUČAJU PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA.

Projekt, osim reagiranja snaga civilne zaštite na katastrofalne događaje, težište stavlja i na jačanje otpornosti stanovništva prema prirodnim i drugim katastrofama kroz osvješćivanje i edukaciju građana o načinima ponašanja u takvim situacijama.

UVOD

Izvanredna situacija ili kriza podrazumijeva one pojave koje mogu masovno ugroziti stanovnike (život i zdravlje), dobra i okoliš u ratu i u miru. U svim fazama procesa ovladavanja krizom potreban je angažman niza državnih i privatnih organizacija i pojedinaca različitih specijalnosti. Zajednica se mora baviti krizama i prije no što se one dogode, a mora i pomoći i u oporavku od posljedica kriza. Upravljanje u kriznim situacijama jedna je od najsloženijih ljudskih djelatnosti i nije ju jednostavno provoditi. Sukladno tome, pripreme za pravodobno i učinkovito reagiranje u kriznim situacijama postaju sve zahtjevnije i kompleksnije. Važnost faktora vremena višestruko je narasla, jer se interventne operacije izvode bržom dinamikom, uz iznenadne promjene situacija vrijeme reagiranja postaje sve kraće, a protok informacija u jedinici vremena izuzetno se povećao. Od izuzetne je važnosti sažeti korisne informacije na jednom mjestu i tako omogućiti svim sudionicima zaštite i spašavanja, kao i stanovnicima, upoznavanje s njihovim zadaćama u kriznim situacijama i radnjama koje je potrebno provoditi da bi se posljedice krizne situacije u najvećoj mogućoj mjeri ublažile. Brošura daje kratak opis pojava koje mogu izazvati krizna stanja te kratke i jasne upute o načinu postupanja u pojedinim kriznim situacijama. Namjera je približiti stanovnicima pojedine radnje i postupke koje trebaju provoditi kako bi što učinkovitije ublažili posljedice krize. Na taj način se jača svijest o samozaštiti kao važnoj odrednici sustava civilne zaštite. Upute za građane su izrađeni u skladu sa smjernicama i u suradnji sa pridruženim partnerima tj. relevantnim tijelima na području civilne zaštite na području Republike Hrvatske – Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ i Republike Slovenije – Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje i Gasilska zveza Slovenije.

OPĆE MJERE OPREZA – PRIPREMA DOMA ZA KRIZNE SITUACIJE

Elementarna nepogoda se može dogoditi iznenada. Može vas zarobiti u kući ili natjerati da se evakuirate s područja zahvaćenog nekom kriznom situacijom. Krizne situacije mogu dovesti do prekida isporuke energenata (električne energije, plina), nestašicu vode i prekid rada telekomunikacijskih sustava. Svakodnevni život sve je opterećeniji novim izazovima koji sve više donose nepredviđene, pa i pogibeljne situacije, opasne za život i za zdravlje svakoga pojedinca. Ne radi se samo o prirodnim i tehničko-tehnološkim ugrožavanjima, već i o svakodnevnim životnim navikama koje nas mogu dovesti u potencijalnu opasnost samo zato što su postale svakodnevna rutina. Kako bismo izbjegli posljedice takvih situacija, potrebno je pridržavati se određenih općih mjera opreza.

Preporuke za pridržavanje općih mjera opreza

 • Stvorite naviku javljanja na mobitel kod svih članova obitelji.
 • Zapamtite ili zapišite brojeve policije, hitne pomoći, vatrogasaca i za žurne situacije 112.
 • Izbjegavajte javne svađe i sukobe.
 • Uspostavite jednostavne signale uzbunjivanja za članove obitelji.
 • Uvijek imajte uza se identifikacijske dokumente i oznaku krvne grupe.
 • Kad putujete, uvijek ponesite najmanje tjednu zalihu lijekova.
 • Nikada ne pokazujte velike svote novca.
 • Nepoznatim osobama nemojte davati točnu kućnu adresu, telefonski broj ili druge obiteljske podatke.
 • Pripazite na neočekivanu odsutnost susjeda na duže vrijeme.
 • Ne predstavljajte se prvi na telefonski poziv s nepoznatog broja
 • Kada se smrači, navucite zavjese ili rolete.
 • Ako imate obiteljsku kuću, poželjno je da imate i psa čuvara.

UKRATKO O KRIZNIM DOGAĐAJIMA

Elementarne nepogode, katastrofe i velike nesreće pojave su koje svojim djelovanjem i posljedicama narušavaju ustaljeni način života stanovništva te u manjoj ili većoj mjeri utječu na normalno funkcioniranje gospodarstva neke zajednice. Događaji koji uzrokuju kriznu situaciju događaju se uglavnom u vrlo kratkom vremenu, a tijekom svog razvoja mogu za posljedicu imati velik broj žrtava i izazvati velika razaranja materijalnih dobara. Prirodne katastrofe i velike nesreće nastaju i razvijaju se bez utjecaja čovjeka, iako u preventivi i u procesima njihova razvoja čovjek može utjecati na njihove razmjere i učinak.

POSTUPCI PRIJE NESREĆE

 • upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite za određeni prostor ili sredstvo (stambeni prostor, otvoreni prostor, sredstva javnog prijevoza i sl.),
 • upoznajte se s dodatnim – konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti vašu sigurnost (požar, poplava, potres i dr.),
 • upoznavanje s općim i konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite omogućit će Vam lakše prilagođavanje situacijama u kojima možete biti ugroženi ali i postupanje – ponašanje u prostoru u kojem se možete zateći, s obzirom na stvarne uvjete u tom prostoru (infrastrukturu, opremu, broj ljudi, sredstva za spašavanje, spasilačke timove, brzinu reakcije i sl.) i događaj koji ugrožava Vašu sigurnost.
 • osposobite se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite. Možete se naći u situaciji koja će zahtijevati Vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja.
 • u većini nesreća sustav javne elektrodistribucije, zbog šteta na infrastrukturi, neće biti u funkciji. Zato nabavite tranzistorski radio prijemnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera kao i druge korisne informacije koje Vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica.
 • S članovima uže obitelji dogovorite točno mjesto susreta u slučaju katastrofe na kojemu ćete se naći ako komunikacija bude prekinuta. To mjesto mora biti dobro poznato svim članovima obitelji, ne smije biti ni preblizu ni predaleko od mjesta eventualne nesreće (najviše 7 do 10 km) i mora ulijevati dovoljno sigurnosti svim članovima obitelji.

Pripremite se za nesreće

U slučaju nesreće može se dogoditi sljedeće:

 • poremećena vodoopskrba – voda neće biti pitka,
 • poremećen distribuciju električne energije i prirodnog plina,
 • kanalizacijski sustav će biti oštećen i samim tim neupotrebljiv,
 • neće raditi telekomunikacijski sustavi,
 • neće raditi sustav grijanja i drugo

Voda i hrana

Pripremite dovoljnu količinu vode u bocama i sredstva za dezinfekciju vode. Pripremite zalihe hrane koja ne zahtijeva dodatnu toplinsku obradu. Ako imate alergiju ili posebne prehrambene zahtjeve, uzmite to u obzir prilikom priprema zaliha hrane. Prilikom planiranja zaliha uzmite u obzir posebne potrebe djece, starijih osoba i bolesnika. Pobrinite se i za kućne ljubimce. Pripremite plinski štednjak, otvarač za limenke, džepni nož i slično.

Lijekovi – Pripremite komplet za prvu pomoć i osnovne lijekove i lijekove koje redovito uzimati.

Sredstva za osobnu higijenu – Pripremite se sredstva za osobnu higijenu. Pripremite PVC vrećice za fekalije ako kanalizacijski sustav postane neupotrebljiv.

Ostalo – Pripremite trajne planinarske cipele, gumene čizme, toplu odjeću, vodootpornu odjeću, rukavice, deke i slično. Pripremite baterijsku svjetiljku. Na zalihi također imajte rezervne baterije. Spremite dokumente i dragocjenosti u kasete od nezapaljivog i vodootpornog materijala.

POSTUPCI TOKOM NESREĆE

 • Ne širite paniku,
 • Ponašajte se sukladno prethodno dobivenim uputama od strane nadležnih institucija, kao i onima dobivenima neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće.
 • Provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće kako biste najbolje zaštitili sebe, članove svoje obitelji i druge osobe.
 • U svakoj nesreći, odmah po njenom nastanku, započnite primjenjivati mjere osobne zaštite,
 • Ako vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem stradalih osoba tijekom njenog trajanja.

POSTUPCI NAKON NESREĆE

 • po nastajanju ili po završetku nesreće (ovisno o vrsti nesreće), nazovite broj 112 i izvijestite o nesreći i njenim posljedicama (oslobodite liniju što prije, ne pitajte za informacije i ne tražite druge podatke. Linije trebaju za operativne potrebe koordiniranja spasilačkih aktivnosti),
 • Ne koristite javne prometnice bez prijeke potrebe, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi.
 • Ako ste raspoređeni u neku od postrojbi operativnih snaga zaštite i spašavanja, javite se na vrijeme na zborno mjesto i postupajte prema nalozima zapovjednika.
 • Započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organizirani i integrirani sustav zaštite i spašavanja.

POZIVANJE HITNIH SLUŽBI I UZBUNJIVANJE

Kada je nama ili nekome drugome potrebna žurna pomoć ili kada uočimo neku hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra, vrlo je važno ostati smiren te odmah o događaju obavijestiti centar 112. Broj 112 zovite ako je potrebna intervencija bilo koje hitne službe. Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe). Osim hitnih službi, Sustav 112, u hitnim situacijama, prema potrebi obavještava i druge nadležne sudionike civilne zaštite, operativne snage u sustavu civilne zaštite (kao što su Gorska služba spašavanja, Crveni križ i dr.) te dodatne snage od važnosti za sustav civilne zaštite. Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista. Učinkovitost operatera ovisi o vašim informacijama, stoga prilikom dojavljivanja događaja budite spremni odgovorite na ta pitanja. Trebate li pomoć samo jedne hitne službe, operater će proslijediti vaš poziv traženoj hitnoj službi. Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitan prijevoz zrakom timova za traganje i spašavanje, vatrogasaca i organa za transplantaciju te ozlijeđene ili oboljele osobe zrakom ili morem, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

DOJAVA NA BROJ 112

Kada nazovete broj 112 operater će vas zapitati:

 • TKO ZOVE?
 • ŠTO se dogodilo?
 • GDJE se dogodilo?
 • IMA li ozlijeđenih i koliko?
 • KAKVE su ozljede?
 • KAKVE su okolnosti na mjestu nesreće: požar, istjecanje opasnih tvari, oštećene plinovodne ili  električne instalacije, itd.
 • KAKVU pomoć žurno trebate?

UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA – HR

Upozorenje na nadolazeću opasnost

Upozorenje na nadolazeću opasnost upotrebljava se za nadolazeće prirodne i druge opasnosti koje ne zahtijevaju trenutnu reakciju na dati znak (nadolazeći vodni val, požar koji se približava određenom području, približavanje oluje, onečišćenje okoliša i sl.). Oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od sto /100/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi koja dijele dva zavijajuća tona od dvadeset /20/ sekundi). Uključite radio ili TV prijamnik! Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mjere zaštite koje će vam pomoći u pripremi za opasnost.

Neposredna opasnost

Neposredna opasnost upotrebljava se za neposredne opasnosti od požara, pucanja nasipa ili brana, radioloških i kemijskih nesreća, vojnih borbenih djelovanja i drugih opasnosti kada je potrebna žurna reakcija na dani znak. Oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju šezdeset /60/ sekundi. Uključite radio ili TV prijamnik! Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Žurno poduzmite mjere zaštite iz priopćenja!

Prestanak opasnosti

Možete prestati provoditi mjere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomozite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja. Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje. Oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od šezdeset /60/ sekundi. Prestanak opasnosti upotrebljava se kada se ocjeni da su sve opasnosti za stanovništvo prestale, a obavezno nakon neposredne opasnosti.

Znak za uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi i drugih snaga zaštite i spašavanja

Ostanite mirni! Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koje odmah trebaju postupati sukladno utvrđenim planovima. Dodatni znak »Vatrogasna uzbuna« za uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite je signal koji se upotrebljava za potrebe žurnog okupljanja vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite, a emitira se putem sirena. Oglašava se jednoličnim tonom sa stankama sveukupno u trajanju od devedeset /90/ sekundi (tri jednolična tona po dvadeset /20/ sekundi i dvije stanke po petnaest /15/ sekundi).

Redovno ispitivanje ispravnosti sustava javnog uzbunjivanja provodi se svake prve subote u mjesecu u 12:00 sati oglašavanjem znaka „prestanak opasnosti“, čime se kontrolira funkcionalnost sustava javnog uzbunjivanja, a ujedno uvježbava rukovanje sustavom i provjerava djelotvornosti protokola potpisanih s elektroničkim medijima.

UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA – SLO

 1. Opći alarmni znakovi – upozorenje na opasnost

Jednoličan zvuk sirene, u trajanju od dvije minute koristi se za upozoravanje na predstojeće opasnosti od velikih voda, požara, ekoloških i drugih katastrofa. Slijedite radijske i televizijske obavijesti o opasnostima i djelujte u skladu s njima.

Neposredna opasnost: Zavijajući zvuk sirene u trajanju od jedne minute koristi se u slučaju poplave, velikog požara, radiološke i kemijske opasnosti, opasnosti od vojnog napada i drugih opasnosti.

Slijedite radijske i televizijske obavijesti o opasnostima i djelujte u skladu s njima.

Kraj opasnosti: Jednoličan zvuk sirene, koji traje 30 sekundi, se koristiti nakon završetka izvanrednog stanja zbog kojeg je dano upozorenje. Slijedite radio-televizijskom obavijest.

Provjera sustava uzbunjivanja se obavlja svake prve subote u mjesecu u 12 sati, a zvuk je isti kao i signal za kraj opasnosti.

Posebni lokalni znakovi uzbune:

Neposredna opasnost od nezgoda s klorom:

Zvuk sirene u trajanju od 100 sekundi (zavijajući zvuk sirenje od 30 sekundi, jednoličan zvuk sirena od 40 sekundi i zavijajući zvuk sirenje od 30 sirena) koristi se kada klor propušta u okoliš. Koristiti osobnu zaštitnu opremu i odmah se povucite na višu nadmorsku visini u smjeru protiv vjetra.

Znak za neposrednu opasnost od nesreće uzrokovane klorom koristi se u općinama Hrastnik i Trbovlje.

Neposredna opasnost od poplavnog vala:

Zavijajući zvuk sirene koji traje 100 sekundi (Intervali zvuka sirene od 4 sekunde s pauzama od 4 sekunde), koristi se u slučaju prelijevanja ili rušenja rušenje barijere na brani hidroelektrane. Odmah napusti područje opasnosti i povuci se iznad naznačenog nivoa koji poplavni val može doseći. Posebni znak neposredne opasnosti od vodnog vala koristi se u općinama Muta, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Brežice, Krško i Sevnica.

Evakuacija je postupak u kojem se provodi plansko i organizirano izmještanje stanovništva s ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo područje, pri čemu se osigurava organizirano zbrinjavanje evakuiranog stanovništva.

EVAKUACIJOM SE SPAŠAVAJU LJUDSKI ŽIVOTI. IMAJTE TO NA UMU AKO BUDETE RAZMIŠLJALI O TOME OTIĆI ILI OSTATI

Što je potrebno učiniti?

 • Dosljedno postupajte po dobivenim informacijama nadležnih službi.
 • Stalno slušajte lokalne radijske postaje.
 • Prije napuštanja doma isključite iz mreže struju, vodu i plin.
 • Sa sobom ponesite opremu za preživljavanje.
 • Spustite rolete na prozorima i nakon izlaska zaključajte svoj dom.
 • Što hitnije napustite mjesto stanovanja.
 • Ako imate vremena, ostavite poruku na vratima na kojoj ćete napisati vrijeme kada ste otišli i mjesto na koje idete. Ukoliko cijela obitelj u trenutku evakuacije nije bila zajedno, poruka će im pomoći da znaju gdje ste.
 • Slijedite rute koje su vam dale nadležne službe. Ne tražite prečac, jer bi vas on mogao dovesti na opasno područje.
 • U evakuacijskim centrima se obavezno registrirajte. U tom slučaju će vas vaša obitelj prije naći.