Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ostale opasnosti

Neeksplodirana ubojna sredstva (NUS)

Kada pronađete neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), budite mirni i spriječite pristup pronađenom objektu i osigurajte mjesto. . Ne dirajte, ne pomičite ili rastavljajte pronađeni predmet. Ne udarajte po njemu, ne bacajte ga  u vatru i slično. Napustite mjesto pronalaska, preporučuje se da slijedite isti put kojim ste i došli. Nazovite 112 i pružite što više informacija o pronađenom objektu i mjestu gdje ste ga pronašli.

Epidemije i sanitarne opasnosti

Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, primarno zarazne, ali i bilo koje druge, koji se javljaju u isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu i većem kolektivu, nazivamo epidemijom. Svaka elementarna nepogoda dovodi neminovno do čitavog niza posljedica kako za čovjeka, smanjenjem njegove otpornosti, tako i u njegovoj okolini, stvaranjem povoljnih uvjeta za razvoj zaraznih bolesti. Sve tako nastale promjene mogu veoma negativno utjecati na zdravlje čovjeka, te dovesti i do bolesti sa smrtnim posljedicama.

Epidemije se mogu manifestirati u dva pojavna oblika:

 • epidemije koje nastaju samostalno, bez povezanosti s kakvim drugim nepogodama;
 • epidemije koje nastaju kao posljedica nekih drugih elementarnih nepogoda (potresa, poplava, eksplozija).

Ukratko o epidemijama

Od zaraznih bolesti štitimo se prvenstveno poštujući osnovne higijenske navike i provodeći preventivne mjere. Tako je u svakodnevnom životu vrlo važno osigurati konzumaciju zdravstveno ispravnih namirnica i vode za piće, kao i sanitarno- tehničke i higijenske uvjete proizvodnje i prometa istih.

Naravno da se moraju osigurati i sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti u prostorima u kojima boravimo. Posebno treba naglasiti važnost osobne higijene, potrebu čestog pranja ruku i pranja odjeće. Namirnice kojima se ne zna porijeklo i koje nisu u zatvorenoj ambalaži nikako ne bismo smjeli koristiti, a svježu hranu prije konzumacije obvezno treba dobro oprati i/ili termički obraditi.

Postupci u slučaju proglašenja pojave epidemije od zarazne bolesti

 • Slušajte službene upute o poduzimanju i provođenju mjera zaštite.
 • Dopustite obavljanje propisanih zdravstvenih pregleda osoba, objekata, proizvoda te poduzimanje drugih propisanih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
 • Izbjegavajte mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi.
 • Boravite u zatvorenom prostoru svoje kuće.
 • Spriječite dodir djece, majki s malom djecom, trudnica, onih koji se oporavljaju od drugih bolesti i bolesnih od drugih bolesti s bolesnima ili onima kod kojih se sumnja na bolest u epidemiji.
 • Izbjegavajte bliži kontakt sa životinjama čije se zarazne bolesti mogu prenijeti na ljude.
 • Vodite računa o higijeni prostora, osobnoj higijeni i higijeni životinja.
 • Novooboljelog ili sumnjivog na bolest izolirajte iz zdrave sredine, pružite mu njegu i zatražite pomoć stručne službe.
 • Mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prestanite primjenjivati tek onda kada to dopuste nadležne službe koje su proglasile pojavu epidemije.