Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Poplava

POPLAVE

Poplava je pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom prostoru zbog djelovanja prirodnih sila ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i slično. Budući da nije moguće izbjeći poplavne ravnice, različiti su pristupi kojima se može smanjiti opasnost od šteta izazvanih poplavama.

Osim određivanja zona opasnosti od poplava i ograničavanja gradnje u pojedinim zonama, moguća je i primjena posebnih propisa za gradnju u vodopoplavnom području. Štete od poplava mogu se smanjiti regulacijom vodotoka, gradnjom nasipa, izgradnjom sustava retencija, izgradnjom odteretih kanala i velikih bazena.

Prije poplave

Upoznajte se s rizikom od poplave na području u kojem živite i mjerama za odgovor na poplavu. Pripremite zalihe pitke vode i hrane te stvari koje će vam trebati nakon poplave. Saznajte gdje su električne kutije te glavni ventili plinovodnih i vodovodnih instalacija. Ugradite nepovratne ventile na odvode i cijevi. Pravilno pričvrstite i učvrstite spremnik loživog ulja. Čuvajte zapaljive tekućine i otrovne tvari u originalnoj zatvorenoj ambalaži u skladu s uputama proizvođača. Razmislite o kupnji potopne pumpe za prljavu vodu. Pobrinite se za nesmetanu odvodnju oborinskih voda oko kuće. Razmislite o odgovarajućem osiguranju. U prostorijama koje se mogu poplaviti, podignite sa tla namještaj i drugu opremu. Podovi i zidovi ovih prostorija trebaju biti izrađeni od materijala koje voda teže oštećuje, te se brzo očistite i osuše. Mislite na ispravno postavljanje električnih instalacija i kablova. U slučaju dugotrajne kiše, grmljavine ili obilnih kiša, pazite na vremensku prognozu i promatrajte porast vode u okolici.

Postupci u slučaju poplave

Ako ste u kući:

 • Slušajte radio ili gledajte TV kako biste bili dobro informirani o zbivanjima u vezi s poplavom.
 • U poplavljenoj zgradi povucite se na gornji kat.
 • Osigurajte dom. Ako imate vremena, premjestite vrijedne stvari i namještaj na viši kat.
 • Isključite uređaje na glavnim osiguračima i ne dotičite električne uređaje ako je vlažno ili ako stojite u vodi.
 • Koristite vreće za sprječavaje ulazaka vode u zgradu. Predmete oko zgrade koje može odnijeti voda osigurati ili ih ukloniti.
 • Ako je potrebno, zatvorite plinski i vodovodni ventil te isključite struju.
 • Vozilo iz podzemne garaže ili blizina vode, ukloniti na sigurno područje.
 • Pobrinite se za životinje i premjestite ih na višje područje.
 • Ako nadležne službe pozovu na žurnu evakuaciju ODMAH postupite prema pozivu kako biste iskoristili preporučene evakuacijske rute prije njihovog potapanja. Cijelo vrijeme slušajte radio.
 • Ako morate napustiti dom, ponesite osobne dokumente, lijekove, nužnu odjeću i vodu za piće.

Ako ste na otvorenom:

 • Čuvajte se bujičnih poplava – odmah se premjestite na višu poziciju.
 • Popnite se na povišeno mjesto, izvan dosega vode i ostanite tamo do dolaska pomoći
 • Ne krećite se kroz tekuću vodu, čak i ako voda dopire samo do koljena, ona vas može odnijeti
 • Ne vozite automobil na poplavljenom području. Poštujte zabrane kretanja cestama i podvožnjacima.
 • Ako ste u automobilu i ne možete se bez rizika prevesti do sigurne pozicije ODMAH ga napustite i popnite se na povišeno mjesto.
 • Možete ostati zarobljeni u vozilu, te ga voda može odnijeti. Ne prilazite obalama vodotoka, one mogu postati nestabilni.

Nakon poplave surađujte sa žurnim službama u čišćenju prostora, uklanjanju lešina uginulih životinja, provedite dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, bunara i otvorenih prostora kako biste izbjegli zdravstvene rizike.

Nakon poplave

 • Ako ste morali napustiti dom, vratite se tek kada to nadležna tijela dopuste. Nakon poplave što prije očistite septičke jame.
 • Očistite i dezinficirajte sve što možete.
 • Prokuhavajte vodu za piće.
 • Ispitajte stanje zgrade i oštećenja na njoj. Oštećeni temelji i pukotine mogu biti opasni.
 • Tijekom uklanjanja posljedica pravilno se zaštitite.
 • Iz poplavljenih prostorija iscrpite vodu te odstranite naplavine, poplavljene predmete i opremu.
 • Očistite prostorije čistom vodom, dezinficirajte ih, osušite i provjetrite. Predmete koji su bili u dodiru s poplavnom vodom očistite i dezinficirajte.
 • Bacite zagađene predmete i materijale koji se ne mogu očistiti i dezinficirati. Bacite hranu koja je bila u kontaktu s poplavnom vodom.
 • Upotrijebite baterijske svjetiljke za osvjetljenje. Ne palite šibice ili svijeće i ne koristite otvoreni plamen i ne pušite.
 • Prije ponovnog korištenja izvršite pregled vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih i električnih instalacija od kvalificiranih stručnjaka.
 • Električne uređeje prije ponovne upotrebe dobro osušite.
 • Izbjegavajte vožnju automobilom zbog mogućeg oštećenja cesta u poplavljenom području.