Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Požar

Ukratko o požarima

Požar je svako nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote. S obzirom na raširenost korištenja vatre, opasnost od požara postoji unatoč mjerama opreza i požari su česta pojava. Osnovni načini izazivanja požara jesu ljudski nehaj i nepažnja, dječja igra te namjerno izazivanje požara. Različitim mjerama možemo spriječiti nastanak požara. Jedna od najvažnijih jest ne ložiti vatru na udaljenosti manjoj od 10 m od građevina, odnosno 100 m od šuma, skladišta ili prostora gdje je to zabranjeno. Prije napuštanja mjesta na kojemu je vatra gorjela potrebno je zaostala žarišta ugasiti vodom ili prekriti pijeskom ili zemljom. Ne smiju se bacati goruće šibice i neugašeni opušci. Šibice i upaljače treba držati izvan dohvata djece, obvezno upotrebljavati samo ispravne električne uređaje, a popravke takvih uređaja vršiti kod ovlaštenih servisera. Prije napuštanja stana svakako treba isključiti sve električne uređaje i ostalo. U slučaju velikog ili vrlo visokog rizika od požara za prirodni okoliš, čak je i najmanji izvor vatre ili iskra dovoljan da izazove požar. Vatra se širi vrlo brzo i teško se kontrolira. Kada se proglasi velika ili vrlo velika požarna opasnost zabranjeno je: paliti, potpaljivati, bacati goruće ili druge predmete koji lako prouzroće požar, paliti krijesove, izvoditi vatromet, koristiti predmete, uređaje ili vršite aktivnosti koje mogu uzrokovati požar.

Kako postupiti u slučaju požara

 • Manji požar pokušajte ugasiti protupožarnim aparatima ili priručnim sredstvima.
 • Ako je požar veći, pozovite vatrogasce.
 • Izbjegavajte dim, kao i udisanje produkata izgaranja.
 • Evakuirajte djecu, starije osobe i osobe u panici iz područja opasnosti.
 • Ako trebate proći kroz zadimljenu zonu gdje postoji i utjecaj topline, pokrijte glavu i zaštitite oči, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta.
 • Nastojte ostati što bliže podu.
 • Zatražite pomoć susjeda ili prolaznika.
 • Zatvorite dovod plina i električne energije.
 • Vatrogascima pri ulasku u objekt prenesite bitne informacije.
 • Neposredno nakon požara ne otvarajte prozore
 • Ne udaljavajte se od objekta još nekoliko sati.
 • Zaostala žarišta požara nemojte ostaviti bez nadzora.
 • Ako je moguće, sačuvajte tragove nastanka požara.

Požar u objektu

Najčešći su uzroci požara: Ljudski nepravilno i nemarno ponašanje (npr. pri kuhanju, pušenju, korištenju svijeća), nepravilnosti u uporabi i održavanju peči, ložišta i dimovodnih uređaja, , nepravilno korištenje i oštećenja električnih uređaja, udar groma i drugo. Važno je znati preventivne mjere koje mogu pomoći spriječiti nastanak požara. Educirajte se o odgovarajućim mjerama, sa kojima možete ograničiti širenje ili gašenje požara. Upoznajte gluhe i nagluhe, slijepe i slabovidne, gluhonijeme i druge osobe s invaliditetom s s preventivnim mjerama zaštite. Educirajte djecu o rizicima od požara i posljedicama požara te primjerenom djelovanju u slučaju požara. Važno je, da znaju nazvati broj 112. Nikada ne ostavljajte štednjak bez nadzora. Ako se ulje, mast ili alkohol zapale, poklopite posudu s poklopcem i isključite štednjakU tim slučajevima vatru nikada ne gasite vodom. Svijeće trebaju stajati na čvrstoj i nezapaljivoj površini, kao na primjer u vatrostalnom svijećnjaku. Ne stavljajte ih na propuhe ili blizu zapaljivih tvari. Svijeće se nikada ne bi trebale paliti bez nadzora.  Isključite kućanske i druge električne uređaje kada ih ne koristite. Zamijenite oštećene električne uređaje, utičnice, neispravne električne kabele i slično. Ne sušite rublje na grijaćim uređajima i ne pokrivajte svjetiljke. Držite šibice i upaljače izvan dohvata djece. Nikad ne pušite u krevetu, nemojte zaspati s upaljenom cigaretom. Brinite o sigurnosti kućnih ljubimaca. Spriječite ih da grizu kablove, jer mogu izazvati požar. Božićno drvce i dom ukrašavajte sa ukrasima koji su izrađeni od teško zapaljivih materijala. Božićno drvce postavite na sigurnoj udaljenosti od vatre ili izvora topline i tako da ne ometaju prolaze. Koristite pirotehnička sredstva prema uputama proizvođača i u skladu s propisima. Prije odlaska na godišnji odmor, osigurajte sigurnost od požara kod kuće (ugasite svjetla, isključite električne i plinske uređaje, isključite plin, zatvorite vrata između soba i slično). Čak i dok ste na odmoru, pridržavajte se tamošnjih smjernica zaštite od požara. Plinske boce ne skladištiti na prostorijama koji se nalaze ispod zemlje, u spavaćim sobama, u blizini otvorenog plamena i na mjestima gdje se mogu zagrijati i iznad 40 ° C. Pazite na curenje plina.

Uređaje za uređaje za grijanje i dimovodne sustave treba redovito pregledavati i čistiti. Prostor ispred i oko ložišta mora biti od nezapaljivog materijala i očišćen. Za paljenje ognja nemojte koristiti lako zapaljive tvari. Pepeo ohladite i spremite u nezapaljive posude. U slučaju požara dimnjaka zbog vjerojatnosti stvaranja ugljičnog monoksida napustiti zgradu. Nikada ne gasite požar u dimnjaku vodom. Nakon požara, dimnjačar mora pregledati dimovodni sustav. Znakovi požara u dimnjaku su pucketanje u dimnjaku ili bubnjajući zvuk koji se pojačava, crni dim koji dolazi iz dimnjaka, iskre ili plamen iz dimnjaka, neugodan miris oko stana, vrući zidovi dimnjaka i još mnogo toga. Radi zaštite od požara, u stan ugradite detektore dima kako bi vas upozorili na opasnost.

Opasnost od ugljičnog monoksida

Ugljični monoksid je bezbojan plin, bez mirisa i okusa i ne može se opaziti osjetilima. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem u pećima na kruta, tekuća i plinovita goriva, u plinskim bojlerima, u radu benzinskih i dizel motora i slično. Tipični prvi znakovi intoksikacije su glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica, umor, zbunjenost, oslabljen vid, zanašanje pri hodu, pospanost i drugo. Ako primijetite ove znakove, napuste te prostorije i odmah nazovite broj 112. Za dodatnu sigurnost možete ugraditi detektore ugljičnog monoksida kako bi vas upozorili na opasnost. Ukoliko koristite električne generatore, nemojte ih postavljati u prostorije jer otvorena vrata i prozori ne osiguravaju odgovarajuću ventilaciju. Postavite ih na odgovarajućoj udaljenosti od objekta (najmanje sedam metara), a ispušna cijev generatora mora biti usmjerena dalje od objekta. Pratite smjer vjetra i prilagodite položaj generatora prema smjeru vjetra.

Gašenje požara u domaćinstvu

Za pravilno i učinkovito gašenje požara potrebno je znati što gori (razred požara) i kojim uređajem (npr. Aparatom za gašenje požara), sredstvima (npr. Vatrogasnim pokrivačem, poklopcem) ili sredstvom za gašenje (npr. Voda, prahom, CO2) može biti najučinkovitije i sigurno ugasiti vatru. Odabir aparat za gašenje požara. Aparati za gašenje požara su punjeni sa različitim sredstvima za gašenje i različito su učinkoviti. Odaberite aparat za gašenje požara prema očekivanom razredu požara. Kad odabirete prikladan aparat za gašenje požara za vaše kućanstvo, slijedite tablicu ili se prije kupnje posavjetujte s vatrogascem ili prodavačem. U kućanstvima se obično preporučuju aparati za gašenje požara – ABC prah ili pjena.

Klasa požara vrsta gorive tvari Prikladno sredstvo za gašenje
A požari zapaljivih krutina drvo, papir, slama, tekstil, ugljen … voda, pjena, ABC-prah
B požari zapaljivih tekućina benzin, nafta, ulja, voskovi, lakovi, alkoholi, benzen, smole … pjena, CO2, ABC-prah
C požari zapaljivih plinova prirodni plin, butan, acetilen, vodik, ukapljeni naftni plin … ABC-prah, CO2
D požari lakih metala magnezij, aluminij u prahu … D-prah
F požari jestivih ulja i masti jestiva ulja i masti F-prah, posebna tekoča gasila

Instalacija i održavanje vatrogasnih aparata

Postavite aparat za gašenje požara na vidljiva i pristupačna mjesta u blizini vrata tako da budu sigurna od oštećenja i vremenskih neprilika. Samo održavani aparati za gašenje požara rade ispravno, moraju se održavati u propisanim razdobljima u skladu s uputama proizvođača. Održavanje i dopunu mogu obavljati samo ovlaštene osobe.

Kako gasiti s vatrogasnim aparatom

Pri korištenju aparata za gašenje požara morate se pridržavati uputa proizvođača otisnutih na aparatu za gašenje požara. Pročitajte ih. Ako imate priliku, sudjelujte na prezentaciji gašenja požara i pokušajte rukovati s njima. S ovim iskustvom moći ćete u slučaju požara brzo i pravilno koristiti aparat za gašenje.

 • Uvijek gasite vatru tako da se možete povući.
 • Uvijek gasite u smjeru vjetra.
 • Započnite gašenje na prednjem rubu vatre s najmanje tri koraka udaljenosti od vatre.
 • Gašenje je učinkovitije ako gasi nekoliko ljudi odjednom.
 • Zapaljivu tekućinu počnite gasiti na mjestu gdje curi.
 • Nakon svakog požara, obavezno ponovo napunite vatrogasni aparat i vratite ih na poznato mjesto.

Evakuacija

Evakuacija je uredno kretanje ljudi na sigurno mjesto u slučaju požara ili druge opasnosti. To se odvija putem evakuacijskog puta,, koji je označen znakovima, prikazujući smjer evakuacije do mjesta okupljanja. Upoznajte se s planom evakuacije.  Evakuacijski put uvijek mora biti slobodan i prolazan. Uvijek držite ključeve vrata na istom mjestu, obavijestite sve članove obitelji gdje se nalaze. U slučaju požara ne utvrđujte uzrok požara i ne tražite vrijedne predmete. O pozaru u zgradi obavijestite ostale susjede i stanareU slučaju požara koji se ne može ograničiti ili ugasiti, pokušajte se što prije povući na sigurno. Prije otvaranja vrata provjerite stražnjom stranom dlana jesu li kvaka ili vrata topla. Ako su topla, nemojte ih otvarati. Kada napuštate sobu, zatvorite vrata jer će to usporiti širenje vatre. Ako u hodniku ili stubištu ima dima ili vatre, vratite se u stan.  Pokrijte usta i nos mokrom krpom i pužite po podu duž zidove. Za evakuaciju nikada ne koristite dizala, koristite stubišta.  Kad izađete iz zgrade, idite na mjesto okupljanja.. Nikada se ne vraćajte u zgradu radi dokumenata ili drugih dragocjenosti.

. Vratite se u zgradu samo ako to odobri nadležna osoba. Prije dolaska vatrogasaca uklonite parkirana vozila i otvorite ulazna vrata ili bravu. Prijaviti nestale osobe vatrogascima.

Evakuacija nije moguća

Ako evakuacija nije moguća, nazovite 112. Povucite se u prostor što dalje od vatre, otvorite prozor i upozorite druge na sebe. Zatvorite ulazna vrata i druga vrata, ali nemojte ih zaključati. Koristite vlažni ručnik, posteljinu ili drugu krpu kako biste blokirali otvore na vratima kako biste spriječili širenje dima u sobu.

Požari na otvorenom

Da biste izbjegli požar na otvorenom:

 • Pobrinite se o urednom okolišu oko zgrade (skladištite zapaljive materijale na sigurnoj udaljenosti),
 • Uklonite grane drveća i suhu travu iz blizine zgrada i dimnjaka,
 • Ne bacajte ambalaže pod tlakom i druge zapaljive tvari.
 • propisno uredite ložišta,
 • ne parkirajte vozilo u suhu travu,
 • ne bacajte opuške i slično.

Pri paljenju vatre na otvorenom držite ložište okruženo negorljivim materijalom. Držite sve zapaljive materijale najmanje jedan metar dalje od vanjskog ruba ložišta. Vatra treba uvijek biti pod nadzorom odgovorne punoljetne osobe. Nakon završetka gorenja potpuno ugasiti vatru. U slučaju  jakog vjetra ili jačim naletima ne palite vatru, ali ako ste već počeli, odmah ju ugasite.

Oprezno na putu

Po suhom vremenu povećava se mogućnost nastanku požara na otvorenom, zato tijekom vožnje ili boravka na odmaralištu ne bacajte goruće ili tinjajući predmete kao npr. cigarete ili slično

Požar na automobilu

Osobno vozilo koje se zapali, zaustavljanje na sigurnom mjestu. Isključite motor i uključite lampice za upozorenje. Vozilo moraju napustiti svi putnici i što prije se skloniti na sigurno. Postaviti trokuti upozorenja. Ako možete, aparatom za gašenje ugasite požar, ako ne, nazovite broj 112. Za gašenje požara na motoru osobnog vozila usmjerite aparat za gašenje požara na otvor između poklopca motora i maske vozila. Poklopac motora nikada ga ne otvarajte u potpunosti jer se vatra može razviti do te mjere da ju vatrogasni aparat ne može ugasiti. Ako se osobni automobil zapali u tunelu, upalite lampice za upozorenje i pokušajte izaći iz tunela. Ne okrećite se i ne vozite obrnutim smjerom. Ako to nije moguće, vozilo ostavite na zaustavnoj traci ili uz krajnji desni rub kolnika. Isključite motor, ostavite ključ u kontakt bravi. Svi putnici moraju napustiti vozilo i što prije otići. Ako se vatra ne može ugasiti, napustite tunel najsigurnijim putem, slijedeći znakove za izlaz u nuždi u tunelu. Nazovite za pomoć fiksnim telefonom u tunelu (SOS) ili mobilnim telefonom na broj 112.