Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće

Nuklearna i radiološka nesreća

Nesreće u nuklearnoj elektrani smatraju se neželjeni događaji u nuklearnoj elektrani pri kojima se pojavljuju štetni utjecaji ionizirajućeg zračenja na čovjeka i okoliš. Nesreće u nuklearnoj elektrani treba razlikovati od radiološke nesreće (npr. izvori zračenja u zdravstvu ili industriji). U slučaju nastanka opasnosti, nadležne institucije i službe pravovremeno će utvrditi zone ugroženosti te će naložiti provođenje utvrđenih zaštitnih mjera na ugroženom području. Najbliža nuklearna elektrana „Krško“ u Republici Sloveniji udaljena je 55 km od Grada Duga Resa, a od područja Občine Črnomelj 48 km zračne linije.

Postupci u slučaju radiološke nesreće

 • Ako ste na otvorenom prilikom objave radiološke nesreće, zaštitite se priručnim zaštitnim sredstvima kao na primjer rupčićem ili komadom odjeće.
 • Sklonite se u zatvoreni prostor što je prije moguće.
 • Zatvorite sva vrata i prozore.
 • Postavite vlažne ručnike na otvore i ispod vrata i oblijepite otvore ljepljivom trakom.
 • Sklonite se u prostoriju koja ima najmanje prozora i vrata.
 • Uključite radio kako biste pratili najnovije informacije.
 • Ne prozračujte i ne napuštajte zatvoreni prostor dok ne dobijete informaciju da je opasnost prošla.
 • Isključite sve ventilacijske sustave (grijanje, klima, ventilacija) i ventilacijske otvore zatvorite prikladnim sredstvima.
 • Ne konzumirajte vodu i mlijeko koje potječe iz ugroženog područja.
 • Ako ste boravili na otvorenom prostoru tijekom akcidenta, uđite u zatvoreni prostor, svucite svu odjeću, stavite je u PVC vreću te je dobro zatvorite.
 • Dobro se istuširajte toplom vodom i operite sapunom.
 • Kada izađete iz kontaminiranog područja, javite se medicinskom osoblju.
 • Sačuvajte prisebnost i slijedite upute i informacije nadležnih službi.
 • Ako je potrebno, izvršiti će se radiološki pregled i dekontaminacija.

Opasne tvari

Opasne tvari one su tvari koje za vrijeme proizvodnje, prijevoza, prerade, skladištenja ili korištenja u tehnološkom procesu ispuštaju ili stvaraju zarazne, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne, korozivne, zagušljive, toksične ili druge opasne prašine, dimove, plinove, magle, pare ili vlakna, kao i štetna zračenja u količinama koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš na manjoj ili većoj udaljenosti od objekata u kojima se nalaze.

Postupci u slučaju nesreće s opasnim tvarima

 • Odmah, brzo i bez panike, uđite u zatvoreni prostor.
 • Zatvorite vrata i prozore, oblijepite ih ljepljivom trakom i zabrtvite sve otvore.
 • Uđite u prostoriju koja se može dobro zatvoriti.
 • Pobrinite se za malu djecu, trudnice, stare, nemoćne i bolesne osobe i osobe s invaliditetom, kako ukućane, tako i susjede o kojima nema tko skrbiti.
 • Upotrijebite zaštitna sredstva (specijalna ili priručna) za zaštitu organa za disanje, očiju, tijela, ruku i nogu.
 • Isključiti aparate na struju i plin, zatvoriti vodu.
 • Koristite trajnu hranu i piće iz plastičnih boca.
 • Postupajte sukladno uputama iz medija koje daju službene osobe.
 • Odgojno-obrazovne ustanove, domovi umirovljenika, socijalne i slične ustanove evakuirat će se sukladno propisanim planovima za evakuaciju.
 • Prilikom evakuacije sa sobom treba ponijeti samo najnužnije stvari.
 • Ostavite hranu i piće za domaće životinje.
 • Zaključajte vrata kuće.

Opasne tvari

Kada u domaćinstvu koristite proizvode koji sadrže opasne tvari treba ih čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži u skladu s uputama proizvođača. Kada koristite ove proizvode, zaštitite se pravilno, ne pušite i ne upotrebljavajte otvoreni plamen. Ne miješajte različite proizvode da biste izbjegli opasnu reakciju. U slučaju nesreće sa proizvodom koji sadrži opasne tvari, potražite savjet liječnika, ako je potrebno.  U slučaju nesreće u objektima koji skladište, proizvode ili koriste opasne tvari, pridržavajte se uputa u medijima i slijedite upute nadležnih službi na terenu.